ထင်ရှားကျော်ကြားသူတို့၏ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာ မှတ်ဖွယ်စကားများကို စုစည်း တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။