တွေ့ရှိဖူးသမျှထဲတွင် အပြည့်စုံဆုံးသော ပုစဉ်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအား တရုတ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုလီးယားတွင်တွေ့ရှိ

တရုတ်မြောက်ပိုင်း မွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၆၅ သန်းခန့်က ပုစဉ်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို သုတေသီများ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဒါဟာတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ အပြည့်စုံဆုံးသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း ဖြစ်ပါတယ်။
#World_Discovery
Published_ 21 May 2024
#ပုစဉ်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း #တရုတ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုလီးယား
#Yangon_Times #YMG_News #Yangon_Media_Group